SQL Concatenate Functie
  SQL > SQL Opdrachten > Concatenate Functie

Soms moeten de resultaten van meerdere afzonderlijke velden worden gecombineerd (samengevoegd). Elke database biedt een manier om dit te bereiken:

  • MySQL: CONCAT( )
  • Oracle: CONCAT( ), ||
  • SQL Server: +

De syntaxis voor CONCAT( ) is als volgt:

CONCAT (str1, str2, str3, ...)

Voegt str1, str2, str3 en andere tekenreeksen samen. Bemerk dat de Oracle CONCAT( ) functie slechts twee argumenten toelaat -- er kunnen enkel twee tekenreeksen per keer worden samengevoegd met deze functie. U kunt wel meer dan twee tekenreeksen per keer samenvoegen in Oracle met '||'.

Bekijk even de volgende voorbeelden. Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Geography
Region_NameStore_Name
EastBoston
EastNew York
WestLos Angeles
WestSan Diego

Voorbeeld 1

MySQL/Oracle:

SELECT CONCAT (Region_Name, Store_Name) FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Resultaat:

'EastBoston'

Voorbeeld 2

Oracle:

SELECT Region_Name || ' ' || Store_Name FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Resultaat:

'East Boston'

Voorbeeld 3

SQL Server:

SELECT Region_Name + ' ' + Store_Name FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Resultaat:

'East Boston'

SQL SUBSTRING >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht