SQL DATEADD Functie
  SQL > SQL Opdrachten > Dateadd Functie

De functie DATEADD wordt gebruikt om een interval toe te voegen aan een datum. Deze functie is beschikbaar in SQL Server.

De functie DATEADD wordt als volgt gebruikt:

DATEADD (datepart, number, expression)

waarbij <expression> een type datum, tijd of datumtijd is. <number> is een integer (positief of negatief). <datepart> kan één van de volgende gegevens zijn:

datepartAfkorting
yearyy, yyyy
quarterqq, q
monthmm, m
dayofyeardy, y
daydd, d
weekwk, ww
hourhh
minutemi, n
secondss, s
millisecondms
microsecondmcs
nanosecondns
TZoffsettz
ISO_WEEKisowk, isoww

Het uitvoerresultaat heeft hetzelfde gegevenstype als <expression>.

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEADD(day, 10,'2000-01-05 00:05:00.000');

geeft het volgende resultaat:

'2000-01-15 00:05:00.000'

SQL DATEDIFF >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht