SQL DISTINCT
  SQL > SQL Opdrachten > Distinct

Het sleutelwoord SELECT laat toe alle informatie van een kolom (of kolommen) in een tabel te nemen. Dit wil noodzakelijkerwijze zeggen dat er redundanties zullen zijn. Wat doen we als we elk DISTINCT(afzonderlijk) element willen selecteren? Dit is makkelijk in SQL. We moeten enkel DISTINCT toevoegen achter SELECT. De syntaxis is als volgt:

SELECT DISTINCT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam";

Als u bijvoorbeeld alle afzonderlijke winkels in tabel Store_Information wilt selecteren,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT DISTINCT Store_Name FROM Store_Information;

Resultaat:

Store_Name
Los Angeles
San Diego
Boston

SQL WHERE >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht