SQL Functies
  SQL > SQL Opdrachten > Functies

U werkt met nummers, dus kunt u zich afvragen of u wiskundige bewerkingen kunt uitvoeren ermee, zoals optellen of een gemiddelde berekenen. Dit is mogelijk! SQL beschikt over de volgende rekenkundige functies:

  • AVG
  • COUNT
  • MAX
  • MIN
  • SUM

De syntaxis voor het gebruik van functies is,

SELECT "functietype"("kolom_naam")
FROM "tabel_naam";

U wenst bijvoorbeeld het totaal van alle omzetten te berekenen in de volgende tabel,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

dan voert u in

SELECT SUM(Sales) FROM Store_Information;

Resultaat:

SUM(Sales)
2750

2750 is de som van alle omzetinvoeren: 1500 + 250 + 300 + 700.

Naast deze functies kunt u met SQL ook eenvoudige taken uitvoeren zoals optellen (+) en aftrekken (-). Voor tekengegevens zijn er verschillende tekenreeksen beschikbaar, zoals samenvoegen, knippen en subtekenreeksfuncties. De verschillende RDBMS-leveranciers hebben verschillende tekenreeksfunctie-implementaties, raadpleeg de referenties voor uw RDBMS om te zien hoe deze functies worden gebruikt.

SQL COUNT >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht