SQL IN
  SQL > SQL Opdrachten > In

In SQL kan het sleutelwoord IN op twee manieren worden gebruikt, dit deel behandelt deze die verbonden is met de WHERE component. Binnen deze context kent u precies de waarde van de geretourneerde waarden die u wil zien voor minstens één kolom. de syntaxis voor het sleutelwoord IN is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" IN ('waarde1', 'waarde2', ...);

Er kunnen meer waarden tussen de aanhalingstekens staan, waarbij elke waarde wordt gescheiden met een komma. De waarden kunnen numeriek of tekens zijn. Als er slechts één waarde binnen de aanhalingstekens staat, is deze opdracht gelijk aan

WHERE "kolom_naam" = 'waarde1'

U wenst bijvoorbeeld alle gegevens voor de winkels van Los Angeles en San Diego te selecteren in tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
San Francisco30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE store_name IN ('Los Angeles', 'San Diego');

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
Los Angeles 1500 05-Jan-1999
San Diego 250 07-Jan-1999

SQL BETWEEN >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht