SQL NULL
  SQL > Geavanceerde SQL > NULL

In SQL, betekent NULL dat gegevens niet bestaan. NULL is niet gelijk aan 0 of een lege tekenreeks. Zowel 0 als lege tekenreeksen vertegenwoordigen een waarde, terwijl NULL geen waarde heeft.

Alle wiskundige bewerkingen met NULL zullen NULL geven. Bijvoorbeeld:

10 + NULL = NULL

Statistische functies zoals SUM, COUNT, AVG, MAX en MIN sluiten NULL-waarden uit. Dit levert geen problemen op voor SUM, MAX en MIN, maar kan echter wel tot verwarring leiden met AVG en COUNT.

Bekijk even het volgende voorbeeld:

Tabel Sales_Data
Store_Name Sales
Store A 300
Store B 200
Store C 100
Store D NULL

Hieronder vindt u de resultaten voor elke statistische functie:

SUM (Sales) = 600

AVG (Sales) = 200

MAX (Sales) = 300

MIN (Sales) = 100

COUNT (Sales) = 3

Bemerk dat de functie AVG enkel 3 rijen telt (de NULL-rij wordt uitgesloten), zodat het gemiddelde 600 / 3 = 200, niet 600 / 4 = 150. De functie COUNT negeert ook de NULL-rij, daarom is COUNT (Sales) = 3.

SQL ISNULL Functie >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenGeavanceerde SQL
SQL UNION
SQL UNION ALL
SQL INTERSECT
SQL MINUS
SQL Subquery
SQL EXISTS
SQL CASE
SQL NULL
SQL ISNULL
SQL IFNULL
SQL NVL
SQL COALESCE
SQL NULLIF
Site-overzicht