SQL SUBSTRING Functie
  SQL > SQL Opdrachten > Substring Functie

De subtekenreeksfunctie in SQL wordt gebruikt om een deel van de opgeslagen gegevens te grijpen. Deze functie krijgt een andere naam in de verschillende databases:

  • MySQL: SUBSTR( ), SUBSTRING( )
  • Oracle: SUBSTR( )
  • SQL Server: SUBSTRING( )
De meest voorkomende toepassingen zijn de volgende (hier wordt SUBSTR( ) gebruikt):

SUBSTR (str, pos)

Selecteer alle tekens van <str> vanaf positie <pos>. Deze syntaxis wordt niet ondersteund in SQL Server.

SUBSTR (str, pos, len)

Begin bij het <pos> ste teken in tekenreeks <str> en selecteer de volgende <len> tekens.

Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Geography
Region_NameStore_Name
EastBoston
EastNew York
WestLos Angeles
WestSan Diego

Voorbeeld 1

SELECT SUBSTR (Store_Name, 3)
FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Resultaat:

's Angeles'

Voorbeeld 2

SELECT SUBSTR (Store_Name, 2, 4)
FROM Geography
WHERE store_name = 'San Diego';

Resultaat:

'an D'

SQL TRIM >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht