SQL TRIM Functie
  SQL > SQL Opdrachten > Trim Functie

De functie TRIM wordt in SQL gebruikt om een bepaalde prefix of suffix uit een tekenreeks te verwijderen. Het meest voorkomende patroon dat wordt verwijderd betsaat uit spaties. Deze functie krijgt een andere naam in de verschillende databases:

  • MySQL: TRIM( ), RTRIM( ), LTRIM( )
  • Oracle: RTRIM( ), LTRIM( )
  • SQL Server: RTRIM( ), LTRIM( )

De syntaxis voor deze verwijderingsfuncties is als volgt:

TRIM ( [ [LOCATION] [remstr] FROM ] str): [LOCATION] kan LEADING (voorloop), TRAILING (volg), of BOTH (beide) zijn. Deze functie verwijdert het [remstr] patroon aan het begin of het einde van de tekenreeks, of beide. Wanneer geen [remstr] is bepaald, worden spaties verwijderd.

LTRIM (str): Verwijdert alle spaties aan het begin van de tekenreeks.

RTRIM (str): Verwijdert alle spaties aan het einde van de tekenreeks.

Voorbeeld 1

SELECT TRIM('   Sample   ');

Resultaat:

'Sample'

Voorbeeld 2

SELECT LTRIM('   Sample   ');

Resultaat:

'Sample   '

Voorbeeld 3

SELECT RTRIM('   Sample   ');

Resultaat:

'   Sample'

SQL LENGTH >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht