SQL BETWEEN
  SQL > SQL Opdrachten > Between

Terwijl het sleutelwoord IN helpt om de selectiecriteria te beperken tot één of meer afzonderlijke waarden, kunt u met het sleutelwoord BETWEEN een bereik selecteren. De syntaxis voor de component BETWEEN is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" BETWEEN 'waarde1' AND 'waarde2';

Hiermee kiest u alle rijen waarvan de kolom een waarde heeft tussen 'waarde1' en 'waarde2'.

Als u bijvoorbeeld alle omzetinformatie tussen 6 januari 1999 en 10 januari 1999 wil selecteren in de tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
San Francisco30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Txn_Date BETWEEN '06-Jan-1999' AND '10-Jan-1999';

Merk op dat gegevens in verschillende formaten kunnen zijn opgeslagen in verschillende databases. Deze zelfstudie kiest één van deze formaten.

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
San Diego 250 07-Jan-1999
San Francisco 300 08-Jan-1999
Boston 700 08-Jan-1999

SQL LIKE >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht