SQL DROP TABLE
  SQL > Tabelbewerkingen > Drop Table

Soms is het nodig een tabel te verwijderen, voor welke reden dan ook. Het zou problematisch zijn indien dit niet mogelijk was, want dit zou een onderhoudsnachtmerrie worden voor de DBA's. Gelukkig laat SQL dit toe met de opdracht DROP TABLE. De syntaxis voor DROP TABLE is:

DROP TABLE "tabel_naam";

Als u dus de tabel customer die werd aangemaakt in het deel CREATE TABLE wenst te verwijderen, voert u eenvoudigweg in

DROP TABLE Customer;

SQL TRUNCATE TABLE >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL CREATE TABLE
SQL NOT NULL
SQL DEFAULT
SQL UNIQUE
SQL CHECK
SQL CONSTRAINT
SQL Primaire Sleutel
SQL Externe Sleutel
SQL CREATE VIEW
SQL CREATE INDEX
SQL ALTER TABLE
SQL DROP TABLE
SQL TRUNCATE TABLE
SQL INSERT INTO
SQL UPDATE
SQL DELETE FROM
Site-overzicht