SQL Syntaxis
  SQL > SQL Syntaxis

Op deze pagina vindt u de SQL-syntaxis voor elke SQL-opdracht die voorkomt in de zelfstudie. Klik op het sleutelwoord en ga naar het betreffende deel voor een gedetailleerde uitleg over elke SQL-syntaxis.

Deze pagina is bestemd als snelzoekpagina voor SQL-syntaxis. Voeg deze pagina toe aan uw bladwijzers door Control-D in te voeren, zodat u deze syntaxispagina makkelijk kunt raadplegen.

Select
SELECT "kolom_naam" FROM "tabel_naam";

Distinct
SELECT DISTINCT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam";

Where
SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "condition";

And/Or
SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "enkele voorwaarde"
{[AND|OR] "enkele voorwaarde"}+;

In
SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" IN ('waarde1', 'waarde2', ...);

Between
SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" BETWEEN 'waarde1' AND 'waarde2';

Like
SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" LIKE {PATROON};

Order By
SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
[WHERE "voorwaarde"]
ORDER BY "kolom_naam" [ASC, DESC];

Count
SELECT COUNT("kolom_naam")
FROM "tabel_naam";

Group By
SELECT "kolom_naam 1", SUM("kolom_naam 2")
FROM "tabel_naam"
GROUP BY "kolom_naam 1";

Having
SELECT "kolom_naam 1", SUM("kolom_naam 2")
FROM "tabel_naam"
GROUP BY "kolom_naam 1"
HAVING (rekenkundige functievoorwaarde);

Create Table
CREATE TABLE "tabel_naam"
("kolom 1" "gegevens_type_voor_kolom_1",
"kolom 2" "gegevens_type_voor_kolom_2",
... );

Drop Table
DROP TABLE "tabel_naam";

Truncate Table
TRUNCATE TABLE "tabel_naam";

Insert Into
INSERT INTO "tabel_naam" ("kolom 1", "kolom 2", ...)
VALUES ("waarde 1", "waarde 2", ...);

Update
UPDATE "tabel_naam"
SET "kolom 1" = [nieuwe waarde]
WHERE "voorwaarde";

Delete From
DELETE FROM "tabel_naam"
WHERE "voorwaarde";

Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht