SQL COUNT
  SQL > SQL Opdrachten > Count

COUNT is een andere rekenkundige functie. Hiermee kunt u het aantal rijen in een bepaalde tabel optellen COUNT. De syntaxis is,

SELECT COUNT("kolom_naam")
FROM "tabel_naam";

Als u bijvoorbeeld het aantal winkelinvoeren wil zien in de tabel,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT COUNT (Store_Name)
FROM Store_Information;

Resultaat:

COUNT (Store_Name)
4

COUNT en DISTINCT kunnen samen worden gebruikt in een instructie om het aantal afzonderlijke invoeren in een tabel te zien. Als u bijvoorbeeld het aantal afzonderlijke winkels wenst te kennen, voert u in,

SELECT COUNT (DISTINCT Store_Name)
FROM Store_Information;

Resultaat:

COUNT (DISTINCT Store_Name)
3

SQL GROUP BY >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht