SQL CASE
  SQL > Geavanceerde SQL > Case

CASE wordt gebruikt om een als-dan-of type logica te voorzien voor SQL. De syntaxis is

SELECT CASE ("kolom_naam")
  WHEN "voorwaarde1" THEN "resultaat1"
  WHEN "voorwaarde2" THEN "resultaat2"
  ...
  [ELSE "resultaatN"]
  END
FROM "tabel_naam";

"voorwaarde" kan een statische waarde of uitdrukking zijn. De component ELSE is optioneel.

Als u in de voorbeeld tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
San Francisco30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

de omzet van 'Los Angeles' wenst te vermenigvuldigen met 2 en de omzet van 'San Diego' met 1,5, dan voert u in:

SELECT Store_Name, CASE Store_Name
  WHEN 'Los Angeles' THEN Sales * 2
  WHEN 'San Diego' THEN Sales * 1.5
  ELSE Sales
  END
"New Sales",
Txn_Date
FROM Store_Information;

"New Sales" is de benaming gegeven aan de kolom met de CASE-instructie.

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
Los Angeles 3000 05-Jan-1999
San Diego 375 07-Jan-1999
San Francisco 300 08-Jan-1999
Boston 700 08-Jan-1999

SQL NULL >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenGeavanceerde SQL
SQL UNION
SQL UNION ALL
SQL INTERSECT
SQL MINUS
SQL Subquery
SQL EXISTS
SQL CASE
SQL NULL
SQL ISNULL
SQL IFNULL
SQL NVL
SQL COALESCE
SQL NULLIF
Site-overzicht