SQL DELETE FROM
  SQL > Tabelbewerkingen > Delete From

Soms is het nodig records te verwijderen uit een tabel. Hiertoe kunt u de opdracht DELETE FROM gebruiken. De syntaxis is als volgt

DELETE FROM "tabel_naam"
WHERE {voorwaarde};

Dit kan het best worden getoond a.d.h.v. een voorbeeld. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt zoals hieronder:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

en u beslist geen informatie over Los Angeles in de tabel te bewaren. Dit kan a.d.h.v. de volgende SQL:

DELETE FROM Store_Information
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Nu ziet de tabel er als volgt uit:

Tabel Store_Information
Store_Name Sales Txn_Date
San Diego 250 07-Jan-1999
Boston 700 08-Jan-1999

Geavanceerde SQL >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL CREATE TABLE
SQL NOT NULL
SQL DEFAULT
SQL UNIQUE
SQL CHECK
SQL CONSTRAINT
SQL Primaire Sleutel
SQL Externe Sleutel
SQL CREATE VIEW
SQL CREATE INDEX
SQL ALTER TABLE
SQL DROP TABLE
SQL TRUNCATE TABLE
SQL INSERT INTO
SQL UPDATE
SQL DELETE FROM
Site-overzicht