SQL GETDATE Functie
  SQL > SQL Opdrachten > Getdate Functie

De functie GETDATE wordt gebruikt om de huidige systeemtijd van de database op te halen in SQL Server. De syntaxis is

GETDATE( )

GETDATE behoeft geen argument.

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT GETDATE( );

geeft het volgende resultaat:

'2000-03-15 00:05:02.123'

De functie GETDATE is uiterst handig wanneer de tijd waarop een bepaalde transactie gebeurt moet worden opgetekend. In SQL Server wordt eenvoudigweg de waarde van de functie GETDATE( ) in de tabel geplaatst om dit te bekomen. U kunt ook de standaardwaarde van een kolom instellen voor GETDATE( ) om hetzelfde te bereiken.

Het Oracle en MySQL equivalent van GETDATE is SYSDATE.

SQL SYSDATE >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht