SQL ISNULL Functie
  SQL > Geavanceerde SQL > ISNULL Functie

De functie ISNULL is beschikbaar in zowel SQL Server als MySQL. Het gebruik is echter verschillend.

SQL Server

In SQL Server wordt de functie ISNULL( ) gebruikt om de NULL-waarde te vervangen door een andere waarde.

Neem als voorbeeld de volgende tabel:

Tabel Sales_Data
Store_Name Sales
Store A 300
Store B NULL

De volgende SQL,

SELECT SUM (ISNULL(Sales, 100)) FROM Sales_Data;

retourneert 400, omdat NULL werd vervangen door 100 via de functie ISNULL.

MySQL

In MySQL, wordt de functie ISNULL( ) gebruikt om te testen of een expressie NULL is. Als de expressie NULL is, dan retourneert deze functie 1. Indien dit niet het geval is, retourneert de functie 0.

Bijvoorbeeld:

ISNULL(3*3) retourneert 0

ISNULL(3/0) retourneert 1

SQL IFNULL Functie >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenGeavanceerde SQL
SQL UNION
SQL UNION ALL
SQL INTERSECT
SQL MINUS
SQL Subquery
SQL EXISTS
SQL CASE
SQL NULL
SQL ISNULL
SQL IFNULL
SQL NVL
SQL COALESCE
SQL NULLIF
Site-overzicht