SQL CONSTRAINT
  SQL > Tabelbewerkingen > Constraint

U kunt beperkingen plaatsen om het aantal gegevenstypes te beperken voor een tabel. Dergelijke beperkingen kunnen worden gespecificeerd wanneer de tabel wordt aangemaakt met de instructie CREATE TABLE, of wanneer de tabel al is aangemaakt met de instructie ALTER TABLE.

Hierna volgen algemene beperkingstypes:

Elke beperking wordt in de volgende delen behandeld.

SQL NOT NULL >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL CREATE TABLE
SQL NOT NULL
SQL DEFAULT
SQL UNIQUE
SQL CHECK
SQL CONSTRAINT
SQL Primaire Sleutel
SQL Externe Sleutel
SQL CREATE VIEW
SQL CREATE INDEX
SQL ALTER TABLE
SQL DROP TABLE
SQL TRUNCATE TABLE
SQL INSERT INTO
SQL UPDATE
SQL DELETE FROM
Site-overzicht