SQL TRUNCATE TABLE
  SQL > Tabelbewerkingen > Truncate Table

Soms is het nodig alle gegevens in een tabel te verwijderen. Een van de mogelijke manieren is DROP TABLE, zoals u hebtt gezien in het vorige deel. Maar hoe verwijdert u de gegevens zonder aan de tabel te raken? Hiervoor gebruikt u de opdracht TRUNCATE TABLE. De syntaxis voor TRUNCATE TABLE is:

TRUNCATE TABLE "tabel_naam";

Als u dus de tabel customer die werd aangemaakt in het deel SQL CREATE TABLE wenst leeg te maken, voert u eenvoudigweg in

TRUNCATE TABLE Customer;

SQL INSERT INTO >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL CREATE TABLE
SQL NOT NULL
SQL DEFAULT
SQL UNIQUE
SQL CHECK
SQL CONSTRAINT
SQL Primaire Sleutel
SQL Externe Sleutel
SQL CREATE VIEW
SQL CREATE INDEX
SQL ALTER TABLE
SQL DROP TABLE
SQL TRUNCATE TABLE
SQL INSERT INTO
SQL UPDATE
SQL DELETE FROM
Site-overzicht