SQL UPDATE
  SQL > Tabelbewerkingen > Update

Zodra er gegevens aanwezig zijn in een tabel, kan het nodig zijn deze te wijzigen. Hiertoe kunt u de opdracht UPDATE gebruiken. De syntaxis is als volgt

UPDATE "tabel_naam"
SET "kolom 1" = [nieuwe waarde]
WHERE "voorwaarde";

Als u bijvoorbeeld een tabel hebt zoals hieronder:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

en u merkt dat de omzet voor Los Angeles op 01/08/1999 in feite 500 € is in plaats van 300 €, en de invoer dus moet worden geüpdatet. Dit kan a.d.h.v. de volgende SQL:

UPDATE Store_Information
SET Sales = 500
WHERE Store_Name = 'Los Angeles'
AND Txn_Date = '08-Jan-1999'

De tabel ziet er dan als volgt uit

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles50008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

In dit geval is er slechts één rij die voldoet aan de voorwaarde in de component WHERE. Indien er meerdere rijen zijn die aan de voorwaarde voldoen, worden ze allen aangepast.

U kunt ook meerdere kolommen samen updaten UPDATE. In dat geval is de syntaxis als volgt:

UPDATE "tabel_naam"
SET kolom 1 = [waarde 1], kolom 2 = [waarde 2]
WHERE "voorwaarde";

SQL DELETE FROM >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL CREATE TABLE
SQL NOT NULL
SQL DEFAULT
SQL UNIQUE
SQL CHECK
SQL CONSTRAINT
SQL Primaire Sleutel
SQL Externe Sleutel
SQL CREATE VIEW
SQL CREATE INDEX
SQL ALTER TABLE
SQL DROP TABLE
SQL TRUNCATE TABLE
SQL INSERT INTO
SQL UPDATE
SQL DELETE FROM
Site-overzicht