SQL NVL Functie
  SQL > Geavanceerde SQL > NVL Functie

De functie NVL( ) is beschikbaar in Oracle, maar niet in MySQL of SQL Server. Deze functie wordt gebruikt om de NULL-waarde te vervangen door een andere waarde. Dit is gelijkaardig aan de functie IFNULL in MySQL en de functie ISNULL in SQL Server.

Neem als voorbeeld de volgende tabel:

Tabel Sales_Data
Store_Name Sales
Store A 300
Store B NULL
Store C 150

De volgende SQL,

SELECT SUM (NVL(Sales, 100)) FROM Sales_Data;

retourneert 550. Dit is omdat NULL werd vervangen door 100 via de functie NVL, dus is de som van de 3 rijen 300 + 100 + 150 = 550.

SQL COALESCE Functie >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenGeavanceerde SQL
SQL UNION
SQL UNION ALL
SQL INTERSECT
SQL MINUS
SQL Subquery
SQL EXISTS
SQL CASE
SQL NULL
SQL ISNULL
SQL IFNULL
SQL NVL
SQL COALESCE
SQL NULLIF
Site-overzicht