SQL Alias

SQL > SQL Opdrachten > Alias

Nu richt u zich op het gebruiken van aliassen. Er bestaan twee soorten aliassen die dikwijls worden gebruikt: de kolomalias en de tabelalias.

Kolomaliassen helpen kort gezegd om uitvoer te organiseren. In het vorige voorbeeld, wanneer u de totale omzet ziet, staat dit vermeld als SUM(Sales). Ook als is dit begrijpelijk, toch kunnen er gevallen zijn met een gecompliceerde kolomkoptekst (vooral wanneer er verschillende rekenkundige bewerkingen bij betrokken zijn). Het gebruik van een kolomalias verbetert de leesbaarheid van de uitvoer.

De tweede soort alias is de tabelalias. U verkrijgt dit door een alias direct na de tabelnaam te plaatsen in de component FROM. Dit is praktisch wanneer u informatie wenst uit twee afzonderlijke tabellen (de technische term hiervoor is 'joins uitvoeren'). Het voordeel van een tabelalias bij het uitvoeren van joins zal duidelijk worden bij de bespreking van joins.

Voor u echter over joins leert, kunt u eerst de syntaxis voor de kolom- en tabelalias bekijken:

SELECT "tabel_alias"."kolom_naam1" "kolom_alias"
FROM "tabel_naam" "tabel_alias";

Beide soorten aliassen worden direct na het te aliassen item geplaatst, gescheiden door een spatie. U gebruikt terug de tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 Los Angeles 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

Hier gebruikt u hetzelfde voorbeeld als in het deel GROUP BY, behalve voor de toevoeging van de kolom- en tabelalias:

SELECT A1.Store_Name Store, SUM(A1.Sales) "Total Sales"
FROM Store_Information A1
GROUP BY A1.Store_Name;

Resultaat:

Store Total Sales
Los Angeles 1800
San Diego 250
Boston 700

Bemerk het verschil in het resultaat: de kolomtitels zijn anders. Dit komt door het gebruik van de kolomalias. U ziet dat er in plaats van het ietwat cryptische "Sum(Sales)", nu "Total Sales" staat, hetgeen meer begrijpelijk is als kolomkoptekst. Het voordeel van een tabelalias is niet zichtbaar in dit voorbeeld. Dit zal echter wel zichtbaar worden in het volgende deel.

SQL Join >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden