SQL Length Functie

SQL > SQL Opdrachten > Length Functie

De functie Length wordt gebruikt om de lengte van een tekenreeks te vinden in SQL. Deze functie krijgt een andere naam in de verschillende databases:

  • MySQL: LENGTH( )
  • Oracle: LENGTH( )
  • SQL Server: LEN( )

De syntaxis voor de functie Length is als volgt:

Length (str)

Vindt de lengte van de tekenreeks str.

Bekijk even de volgende voorbeelden. Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Geography
Region_NameStore_Name
EastBoston
EastNew York
WestLos Angeles
WestSan Diego

Voorbeeld 1

SELECT Length (Store_Name)
FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Resultaat:

11

Voorbeeld 2

SELECT Region_Name, Length (Region_Name)
FROM Geography;

Resultaat:

Region_Name Length (Region_Name)
East 4
East 4
West 4
West 4

SQL Replace >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden