SQL CREATE TABLE

SQL > Tabelbewerkingen > Create Table

Tabellen vormen de basisstructuur waarbinnen gegevens worden opgeslagen in de database. Vermits de databaseleverancier slechts zelden vooraf weet welke uw noden zijn op gebied van gegevensopslag, is het mogelijk dat u zelf tabellen moet aanmaken in de database. Veel databasetools laten toe tabellen aan te maken zonder SQL te schrijven, maar omdat tabellen de houders zijn van alle gegevens, is het belangrijk de syntaxis CREATE TABLE op te nemen in deze zelfstudie.

Voor u dieper ingaat op de SQL syntaxis voor CREATE TABLE, moet u zeker begrijpen waaruit een tabel bestaat. Tabellen worden verdeeld in rijen en kolommen. Elke rij vertegenwoordigt een gegeven, en elke kolom kan worden gezien als een onderdeel van dit gegeven. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt voor de opslag van klantengegevens, dan kunnen de kolommen informatie omvatten zoals Voornaam, Familienaam, Adres, Plaats, Land, Geboortesatum enz. Daarom worden de kolomkopteksten en gegevenstypes voor de kolom in kwestie opgenomen wanneer we een tabel specificeren.

wat zijn gegevenstypes? Gegevens bestaan in verschillende vormen. Het kan een integer zijn (zoals 1), een getal (zoals 0,55), een tekenreeks (zoals 'sql'), een datum/tijdsuitdrukking (zoals '2000-JAN-25 03:22:22'), of zelfs een binair formaat. Wanneer u een tabel specificeert, moet het gegevenstype geassocieerd met elke kolom worden gespecificeerd (d.w.z. u specificeert dat 'First Name' een type char(50) is - een tekenreeks van 50 tekens). Verschillende relationele databases aanvaarden verschillende gegevenstypes, dus raadpleegt u beter eerst een databasespecifieke referentie.

De SQL-syntaxis voor CREATE TABLE is:

CREATE TABLE "tabel_naam"
("kolom 1" "gegevens_type_voor_kolom_1",
"kolom 2" "gegevens_type_voor_kolom_2",
... );

Als u dus de hierboven vermelde klantentabel moet aanmaken, voert u in

CREATE TABLE Customer
(First_Name char(50),
Last_Name char(50),
Address char(50),
City char(50),
Country char(25),
Birth_Date datetime);

Soms kunt u een standaardwaarde willen voorzien voor elke kolom. U gebruikt een standaardwaarde wanneer de waarde van de kolom niet wordt gespecificeerd bij het toevoegen van gegevens aan de tabel. Voeg "Default [value]" toe achter de declaratie van het gegevenstype om een standaardwaarde te specificeren. Als u in het bovenstaand voorbeeld de kolom "Adres" wilt standardiseren als "Onbekend" en Plaats als "Amsterdam", voert u in

CREATE TABLE Customer
(First_Name char(50),
Last_Name char(50),
Address char(50) default 'Unknown',
City char(50) default 'Amsterdam',
Country char(25),
Birth_Date datetime);

U kunt ook het soort informatie binnen een tabel/kolom beperken. Dit gebeurt d.m.v. het sleutelwoord CONSTRAINT, dat hierna wordt behandeld.

SQL CONSTRAINT >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden