SQL CREATE VIEW

SQL > Tabelbewerkingen > Create View

De weergeven kunnen worden beschouwd als virtuele tabellen. In het algemeen heeft een tabel een definitieset en worden de gegevens fysiek opgeslagen. Een weergave heeft ook een definitieset, dat is opgebouwd bovenop een tabel (tabellen) of andere weergave(n), en de gegevens worden niet fysiek opgeslagen.

De syntaxis voor het aanmaken van een weergave is als volgt:

CREATE VIEW "weergave_naam" AS "SQL-instructie";

Een "SQL-instructie" kan elk van de SQL-instructies zijn die werden behandeld in deze zelfstudie.

Hierna volgt een eenvoudig voorbeeld ter illustratie. Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addresschar(50)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime

en u wenst een weergave aan te maken genaamd V_Customer met enkel First_Name, Last_Name en Country kolommen voor deze tabel, dan voert u het volgende in,

CREATE VIEW V_Customer
AS SELECT First_Name, Last_Name, Country
FROM Customer;

Nu hebt u een weergave genaamd V_Customer met de volgende structuur:

View V_Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Countrychar(25)

U kunt ook een weergave gebruiken om joins toe te passen op twee tabellen. In dit geval ziet de gebruiker één weergave in plaats van twee tabellen en wordt de SQL-instructie eenvoudiger. Veronderstel dat u de volgende twee tabellen hebt:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

Tabel Geography
Region_NameStore_Name
EastBoston
EastNew York
WestLos Angeles
WestSan Diego

en u een weergave wenst op te bouwen met de omzet per regio. Dan schrijft u de volgende SQL-instructie:

CREATE VIEW V_REGION_SALES
AS SELECT A1.Region_Name REGION, SUM(A2.Sales) SALES
FROM Geography A1, Store_Information A2
WHERE A1.Store_Name = A2.Store_Name
GROUP BY A1.Region_Name;

Hiermee krijgt u een weergave, V_REGION_SALES, die werd gedefinieerd als winkelomzet per regio records. Als u de inhoud van deze weergave wenst te zien, voert u in,

SELECT * FROM V_REGION_SALES;

Resultaat:

REGION SALES
East 700
West 2050

SQL CREATE INDEX >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden