SQL CREATE VIEW

SQL > Tabelbewerkingen > Create View

De weergeven kunnen worden beschouwd als virtuele tabellen. In het algemeen heeft een tabel een definitieset en worden de gegevens fysiek opgeslagen. Een weergave heeft ook een definitieset, dat is opgebouwd bovenop een tabel (tabellen) of andere weergave(n), en de gegevens worden niet fysiek opgeslagen.

De syntaxis voor het aanmaken van een weergave is als volgt:

CREATE VIEW "weergave_naam" AS "SQL-instructie";

Een "SQL-instructie" kan elk van de SQL-instructies zijn die werden behandeld in deze zelfstudie.

Hierna volgt een eenvoudig voorbeeld ter illustratie. Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Customer
 Kolom Naam  Gegevens Type 
 First_Name  char(50) 
 Last_Name  char(50) 
 Address  char(50) 
 City  char(50) 
 Country  char(25) 
 Birth_Date  datetime 

en u wenst een weergave aan te maken genaamd V_Customer met enkel First_Name, Last_Name en Country kolommen voor deze tabel, dan voert u het volgende in,

CREATE VIEW V_Customer
AS SELECT First_Name, Last_Name, Country
FROM Customer;

Nu hebt u een weergave genaamd V_Customer met de volgende structuur:

View V_Customer
 Kolom Naam  Gegevens Type 
 First_Name  char(50) 
 Last_Name  char(50) 
 Country  char(25) 

U kunt ook een weergave gebruiken om joins toe te passen op twee tabellen. In dit geval ziet de gebruiker één weergave in plaats van twee tabellen en wordt de SQL-instructie eenvoudiger. Veronderstel dat u de volgende twee tabellen hebt:

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 Los Angeles 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

Tabel Geography
 Region_Name  Store_Name 
 East  Boston 
 East  New York 
 West  Los Angeles 
 West  San Diego 

en u een weergave wenst op te bouwen met de omzet per regio. Dan schrijft u de volgende SQL-instructie:

CREATE VIEW V_REGION_SALES
AS SELECT A1.Region_Name REGION, SUM(A2.Sales) SALES
FROM Geography A1, Store_Information A2
WHERE A1.Store_Name = A2.Store_Name
GROUP BY A1.Region_Name;

Hiermee krijgt u een weergave, V_REGION_SALES, die werd gedefinieerd als winkelomzet per regio records. Als u de inhoud van deze weergave wenst te zien, voert u in,

SELECT * FROM V_REGION_SALES;

Resultaat:

REGION  SALES
East  700
West  2050

SQL CREATE INDEX >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden