SQL CASE

SQL > Geavanceerde SQL > Case

CASE wordt gebruikt om een als-dan-of type logica te voorzien voor SQL. De syntaxis is

SELECT CASE ("kolom_naam")
  WHEN "voorwaarde1" THEN "resultaat1"
  WHEN "voorwaarde2" THEN "resultaat2"
  ...
  [ELSE "resultaatN"]
  END
FROM "tabel_naam";

"voorwaarde" kan een statische waarde of uitdrukking zijn. De component ELSE is optioneel.

Als u in de voorbeeld tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 San Francisco 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

de omzet van 'Los Angeles' wenst te vermenigvuldigen met 2 en de omzet van 'San Diego' met 1,5, dan voert u in:

SELECT Store_Name, CASE Store_Name
  WHEN 'Los Angeles' THEN Sales * 2
  WHEN 'San Diego' THEN Sales * 1.5
  ELSE Sales
  END
"New Sales",
Txn_Date
FROM Store_Information;

"New Sales" is de benaming gegeven aan de kolom met de CASE-instructie.

Resultaat:

Store_Name  Sales  Txn_Date
Los Angeles  3000  05-Jan-1999
San Diego  375  07-Jan-1999
San Francisco  300  08-Jan-1999
Boston  700  08-Jan-1999

SQL SEQUENCE en NEXTVAL >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-12-2023Copyright © 2024   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden