SQL COALESCE Functie

SQL > Geavanceerde SQL > Coalesce Functie

De functie COALESCE in SQL retourneert de eerste niet-NULL expressie tussen de argumenten.

Het is hetzelfde als de volgende instructie CASE:

SELECT CASE ("kolom_naam")
  WHEN "expressie 1 is not NULL" THEN "expressie 1"
  WHEN "expressie 2 is not NULL" THEN "expressie 2"
  ...
  [ELSE "NULL"]
  END
FROM "tabel_naam";

Neem als voorbeeld de volgende tabel:

Tabel Contact_Info
Name Business_Phone Cell_Phone Home_Phone
Jeff 531-2531 622-7813 565-9901
Laura NULL 772-5588 312-4088
Peter NULL NULL 594-7477

en u wenst uit te zoeken hoe best met elke persoon contact wordt opgenomen volgens deze regels:

1. Als een persoon over een zakelijk telefoonnummer beschikt, gebruik dan het zakelijk nummer.

2. Als een persoon geen zakelijk nummer heeft maar wel een mobiel, gebruik dan het mobiel nummer.

3. Als een persoon geen zakelijk nummer heeft en geen mobiel, maar wel een huistelefoon, gebruik dan het huistelefoonnummer.

U kunt uw doel bereiken dankzij de functie COALESCE:

SELECT Name, COALESCE (Business_Phone, Cell_Phone, Home_Phone) Contact_Phone
FROM Contact_Info;

Resultaat:

Name Contact_Phone
Jeff 531-2531
Laura 772-5588
Peter 594-7477

SQL NULLIF >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden