SQL NVL Functie

SQL > Geavanceerde SQL > NVL Functie

De functie NVL( ) is beschikbaar in Oracle, maar niet in MySQL of SQL Server. Deze functie wordt gebruikt om de NULL-waarde te vervangen door een andere waarde. Dit is gelijkaardig aan de functie IFNULL in MySQL en de functie ISNULL in SQL Server.

Neem als voorbeeld de volgende tabel:

Tabel Sales_Data
 Store_Name   Sales 
 Store A  300 
 Store B  NULL 
 Store C  150 

De volgende SQL,

SELECT SUM (NVL(Sales, 100)) FROM Sales_Data;

retourneert 550. Dit is omdat NULL werd vervangen door 100 via de functie NVL, dus is de som van de 3 rijen 300 + 100 + 150 = 550.

SQL COALESCE Functie >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden