SQL NVL Functie

SQL > Geavanceerde SQL > NVL Functie

De functie NVL( ) is beschikbaar in Oracle, maar niet in MySQL of SQL Server. Deze functie wordt gebruikt om de NULL-waarde te vervangen door een andere waarde. Dit is gelijkaardig aan de functie IFNULL in MySQL en de functie ISNULL in SQL Server.

Neem als voorbeeld de volgende tabel:

Tabel Sales_Data
Store_Name Sales
Store A 300
Store B NULL
Store C 150

De volgende SQL,

SELECT SUM (NVL(Sales, 100)) FROM Sales_Data;

retourneert 550. Dit is omdat NULL werd vervangen door 100 via de functie NVL, dus is de som van de 3 rijen 300 + 100 + 150 = 550.

SQL COALESCE Functie >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden