SQL AND OR

SQL > SQL Opdrachten > And Or

In het vorige deel hebt u gezien dat u het sleutelwoord WHERE kunt gebruiken om voorwaardelijk gegevens in een tabel te selecteren. Deze voorwaarde kan een enkele voorwaarde zijn (zoals deze in het vorige deel), of het kan een samengestelde voorwaarde zijn. Samengestelde voorwaarden bestaan uit meerdere enkele voorwaarden verbonden door AND of OR. Er is geen beperking op het aantal enkele voorwaarden die aanwezig kunnen zijn in één enkele SQL-instructie.

De syntaxis voor een samengestelde voorwaarde is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "enkele voorwaarde"
{[AND|OR] "enkele voorwaarde"}+;

{}+ betekent dat de expressie binnen de accolades één of meerdere malen zal voorkomen. Merk op dat AND en OR door elkaar kunnen worden gebruikt. Daarnaast kunt u de ronde haakjes ( ) gebruiken om de rangorde van de voorwaarde aan te duiden.

Wanneer u bijvoorbeeld alle winkels met een omzet van meer dan1 000 € wil selecteren of alle winkels met een omzet van minder dan 500 € maar meer dan 275 € in de tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
San Francisco30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT Store_Name
FROM Store_Information
WHERE Sales > 1000
OR (Sales < 500 AND Sales > 275);

Resultaat:

Store_Name
Los Angeles
San Francisco

SQL IN >>Copyright © 2021   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden