SQL LIKE

SQL > SQL Opdrachten > Like

LIKE is nog een sleutelwoord dat wordt gebruikt in de WHERE component. Met LIKE kunt u zoeken op basis van een patroon in plaats van precies te specificeren wat u wenst (zoals het geval is voor IN) of kunt u een bereik bepalen (zoals het geval is voor BETWEEN). De syntaxis is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" LIKE {PATROON};

{PATROON} bestaat dikwijls uit jokerregels. Ziehier een aantal voorbeelden:

  • 'A_Z': Alle tekenreeksen die beginnen met 'A', een ander letterteken, en eindigen op 'Z'. 'ABZ' en 'A2Z' voldoen beiden aan deze voorwaarde, terwijl 'AKKZ' niet voldoet (omdat er twee lettertekens tussen A en Z staan in plaats van één).
  • 'ABC%': Alle tekenreeksen die beginnen met 'ABC'. 'ABCD' en 'ABCABC' bijvoorbeeld voldoen beiden aan de voorwaarde.
  • '%XYZ': Alle tekenreeksen die beginnen met 'XYZ'. 'WXYZ' en 'ZZXYZ' bijvoorbeeld voldoen beiden aan de voorwaarde.
  • '%AN%': Alle tekenreeksen die op eender welke plaats het patroon 'AN' bevatten. 'LOS ANGELES' en 'SAN FRANCISCO' bijvoorbeeld voldoen beiden aan deze voorwaarde.

Neem de volgende tabel als voorbeeld:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
LOS ANGELES150005-Jan-1999
SAN DIEGO25007-Jan-1999
SAN FRANCISCO30008-Jan-1999
BOSTON70008-Jan-1999

U wil alle winkels vinden waarvan de naam 'AN' bevat. Hiertoe voert u in,

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE store_name LIKE '%AN%';

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
LOS ANGELES 1500 05-Jan-1999
SAN DIEGO 250 07-Jan-1999
SAN FRANCISCO 300 08-Jan-1999

SQL ORDER BY >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden