SQL LIKE

SQL > SQL Opdrachten > Like

LIKE is nog een sleutelwoord dat wordt gebruikt in de WHERE component. Met LIKE kunt u zoeken op basis van een patroon in plaats van precies te specificeren wat u wenst (zoals het geval is voor IN) of kunt u een bereik bepalen (zoals het geval is voor BETWEEN). De syntaxis is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" LIKE {PATROON};

{PATROON} bestaat dikwijls uit jokerregels. Ziehier een aantal voorbeelden:

  • 'A_Z': Alle tekenreeksen die beginnen met 'A', een ander letterteken, en eindigen op 'Z'. 'ABZ' en 'A2Z' voldoen beiden aan deze voorwaarde, terwijl 'AKKZ' niet voldoet (omdat er twee lettertekens tussen A en Z staan in plaats van één).
  • 'ABC%': Alle tekenreeksen die beginnen met 'ABC'. 'ABCD' en 'ABCABC' bijvoorbeeld voldoen beiden aan de voorwaarde.
  • '%XYZ': Alle tekenreeksen die beginnen met 'XYZ'. 'WXYZ' en 'ZZXYZ' bijvoorbeeld voldoen beiden aan de voorwaarde.
  • '%AN%': Alle tekenreeksen die op eender welke plaats het patroon 'AN' bevatten. 'LOS ANGELES' en 'SAN FRANCISCO' bijvoorbeeld voldoen beiden aan deze voorwaarde.

Neem de volgende tabel als voorbeeld:

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 LOS ANGELES 1500  05-Jan-1999 
 SAN DIEGO 250  07-Jan-1999 
 SAN FRANCISCO 300  08-Jan-1999 
 BOSTON 700  08-Jan-1999 

U wil alle winkels vinden waarvan de naam 'AN' bevat. Hiertoe voert u in,

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE store_name LIKE '%AN%';

Resultaat:

Store_Name  Sales  Txn_Date
LOS ANGELES  1500  05-Jan-1999
SAN DIEGO  250  07-Jan-1999
SAN FRANCISCO  300  08-Jan-1999

SQL ORDER BY >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden