SQL DATEADD Functie

SQL > SQL Opdrachten > Dateadd Functie

De functie DATEADD wordt gebruikt om een interval toe te voegen aan een datum. Deze functie is beschikbaar in SQL Server.

De functie DATEADD wordt als volgt gebruikt:

DATEADD (datepart, number, expression)

waarbij <expression> een type datum, tijd of datumtijd is. <number> is een integer (positief of negatief). <datepart> kan één van de volgende gegevens zijn:

datepartAfkorting
yearyy, yyyy
quarterqq, q
monthmm, m
dayofyeardy, y
daydd, d
weekwk, ww
hourhh
minutemi, n
secondss, s
millisecondms
microsecondmcs
nanosecondns
TZoffsettz
ISO_WEEKisowk, isoww

Het uitvoerresultaat heeft hetzelfde gegevenstype als <expression>.

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEADD(day, 10,'2000-01-05 00:05:00.000');

geeft het volgende resultaat:

'2000-01-15 00:05:00.000'

SQL DATEDIFF >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden