SQL DATEADD Functie

SQL > SQL Opdrachten > Dateadd Functie

De functie DATEADD wordt gebruikt om een interval toe te voegen aan een datum. Deze functie is beschikbaar in SQL Server.

De functie DATEADD wordt als volgt gebruikt:

DATEADD (datepart, number, expression)

waarbij <expression> een type datum, tijd of datumtijd is. <number> is een integer (positief of negatief). <datepart> kan één van de volgende gegevens zijn:

 datepart  Afkorting 
 year  yy, yyyy 
 quarter  qq, q 
 month  mm, m 
 dayofyear  dy, y 
 day  dd, d 
 week  wk, ww 
 hour  hh 
 minute  mi, n 
 second  ss, s 
 millisecond  ms 
 microsecond  mcs 
 nanosecond  ns 
 TZoffset  tz 
 ISO_WEEK  isowk, isoww 

Het uitvoerresultaat heeft hetzelfde gegevenstype als <expression>.

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEADD(day, 10,'2000-01-05 00:05:00.000');

geeft het volgende resultaat:

'2000-01-15 00:05:00.000'

SQL DATEDIFF >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden