SQL Concatenate Functie

SQL > SQL Opdrachten > Concatenate Functie

Soms moeten de resultaten van meerdere afzonderlijke velden worden gecombineerd (samengevoegd). Elke database biedt een manier om dit te bereiken:

  • MySQL: CONCAT( )
  • Oracle: CONCAT( ), ||
  • SQL Server: +

De syntaxis voor CONCAT( ) is als volgt:

CONCAT (str1, str2, str3, ...)

Voegt str1, str2, str3 en andere tekenreeksen samen. Bemerk dat de Oracle CONCAT( ) functie slechts twee argumenten toelaat -- er kunnen enkel twee tekenreeksen per keer worden samengevoegd met deze functie. U kunt wel meer dan twee tekenreeksen per keer samenvoegen in Oracle met '||'.

Bekijk even de volgende voorbeelden. Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Geography
 Region_Name  Store_Name 
 East  Boston 
 East  New York 
 West  Los Angeles 
 West  San Diego 

Voorbeeld 1

MySQL/Oracle:

SELECT CONCAT (Region_Name, Store_Name) FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Resultaat:

'EastBoston'

Voorbeeld 2

Oracle:

SELECT Region_Name || ' ' || Store_Name FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Resultaat:

'East Boston'

Voorbeeld 3

SQL Server:

SELECT Region_Name + ' ' + Store_Name FROM Geography
WHERE Store_Name = 'Boston';

Resultaat:

'East Boston'

SQL SUBSTRING >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden