SQL UNION ALL

SQL > Geavanceerde SQL > Union All

Het doel van de SQL-opdracht UNION ALL is ook om de resultaten van twee queries te combineren. Het verschil tussen UNION ALL en UNION is dat UNION enkel verschillende waarden selecteert, terwijl UNION ALL alle waarden selecteert.

De syntaxis voor UNION ALL is als volgt:

[SQL Instructie 1]
UNION ALL
[SQL Instructie 2];

het verschil wordt aangetoond aan de hand van hetzelfde voorbeeld als in het vorig deel. veronderstel dat u de volgende twee tabellen hebt,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

Tabel Internet_Sales
Txn_DateSales
07-Jan-1999250
10-Jan-1999535
11-Jan-1999320
12-Jan-1999750

en u wenst alle data te zoeken waarop er omzet werd geboekt in een winkel samen met alle data waarop er omzet werd geboekt via internet. Dit kan a.d.h.v. de volgende SQL-instructie:

SELECT Txn_Date FROM Store_Information
UNION ALL
SELECT Txn_Date FROM Internet_Sales;

Resultaat:

Txn_Date
05-Jan-1999
07-Jan-1999
08-Jan-1999
08-Jan-1999
07-Jan-1999
10-Jan-1999
11-Jan-1999
12-Jan-1999

SQL INTERSECT >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden