SQL UNION ALL

SQL > Geavanceerde SQL > Union All

Het doel van de SQL-opdracht UNION ALL is ook om de resultaten van twee queries te combineren. Het verschil tussen UNION ALL en UNION is dat UNION enkel verschillende waarden selecteert, terwijl UNION ALL alle waarden selecteert.

De syntaxis voor UNION ALL is als volgt:

[SQL Instructie 1]
UNION ALL
[SQL Instructie 2];

het verschil wordt aangetoond aan de hand van hetzelfde voorbeeld als in het vorig deel. veronderstel dat u de volgende twee tabellen hebt,

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 Los Angeles 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

Tabel Internet_Sales
 Txn_Date  Sales 
 07-Jan-1999 250 
 10-Jan-1999 535 
 11-Jan-1999 320 
 12-Jan-1999 750 

en u wenst alle data te zoeken waarop er omzet werd geboekt in een winkel samen met alle data waarop er omzet werd geboekt via internet. Dit kan a.d.h.v. de volgende SQL-instructie:

SELECT Txn_Date FROM Store_Information
UNION ALL
SELECT Txn_Date FROM Internet_Sales;

Resultaat:

Txn_Date
05-Jan-1999
07-Jan-1999
08-Jan-1999
08-Jan-1999
07-Jan-1999
10-Jan-1999
11-Jan-1999
12-Jan-1999

SQL INTERSECT >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden