SQL CREATE INDEX

SQL > Tabelbewerkingen > Create Index

Dankzij indexen kunt u sneller gegevens van tabellen ophalen. het volgende voorbeeld verduidelijkt dit: Veronderstel dat u wenst te lezen over hoe u groene pepers kunt laten groeien in een boek over tuinieren. In plaats van het volledige boek te doorbladeren tot u een deel vindt dat over pepers gaat, is het veel makkelijker naar de inhoudstafel te gaan aan het einde van het boek, de pagina's te vinden met informatie over pepers, en rechtstreeks naar deze pagina's te gaan. U bespaart tijd door eerst de index te raadplegen, en het is een doeltreffende methode om de gewenste informatie te vinden.

Hetzelfde principe geldt om gegevens op te halen in een databasetabel. Zonder index neemt het databasesysteem de volledige tabel door (dit proces wordt een 'tabelscan' genoemd) om de gewenste informatie te vinden. Dankzij de juiste index kan het databsesysteem eerst de index doornemen om te zien waar het de gegevens kan ophalen, om deze vervolgens rechtstreeks op de juiste plaatsen te vinden. Dit is veel sneller.

Het is daarom dikwijls aanbevolen indexen aan te maken voor tabellen. Een index kan één of meerdere kolommen omvatten. De algemene syntaxis om een index aan te maken is:

CREATE INDEX "index_naam" ON "tabel_naam" (kolom_naam);

Veronderstel dat u de volgende tabel hebt,

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addresschar(50)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime

en u wenst een index aan te maken voor de kolom Last_Name, dan voert u in:

CREATE INDEX IDX_CUSTOMER_LAST_NAME
ON Customer (Last_Name);

Als u wenst een index aan te maken voor zowel City als Country, dan voert u in:

CREATE INDEX IDX_CUSTOMER_LOCATION
ON Customer (City, Country);

Er zijn geen strikte regels voor wat betreft de benaming van een index. De algemeen aanvaarde methode bestaat erin een prefix, zoals "IDX_", te plaatsen voor een indexnaam om verwarring te vermijden met andere databaseobjecten. Het is ook een goed idee om informatie te voorzien op welke tabel en kolom(men) de index wordt gebruikt.

Bemerk dat de juiste syntaxis voor CREATE INDEX kan verschillen van database tot database. Raadpleeg de referentiehandleiding van uw database voor de juiste syntaxis.

SQL ALTER TABLE >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden