SQL DISTINCT

SQL > SQL Opdrachten > Distinct

Het sleutelwoord SELECT laat toe alle informatie van een kolom (of kolommen) in een tabel te nemen. Dit wil noodzakelijkerwijze zeggen dat er redundanties zullen zijn. Wat doen we als we elk DISTINCT(afzonderlijk) element willen selecteren? Dit is makkelijk in SQL. We moeten enkel DISTINCT toevoegen achter SELECT. De syntaxis is als volgt:

SELECT DISTINCT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam";

Als u bijvoorbeeld alle afzonderlijke winkels in tabel Store_Information wilt selecteren,

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 Los Angeles 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

voert u in

SELECT DISTINCT Store_Name FROM Store_Information;

Resultaat:

Store_Name
Los Angeles
San Diego
Boston

SQL WHERE >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden