SQL DATEDIFF Functie

SQL > SQL Opdrachten > Datediff Functie

DATEDIFF wordt gebruikt om het verschil tussen twee dagen te berekenen en wordt gebruikt in MySQL en SQL Server. De syntaxis voor deze functie verschilt tussen deze twee databases, hierna worden beide behandeld:

MySQL:

In MySQL wordt de functie DATEDIFF als volgt gebruikt

DATEDIFF (expression1, expression2)

waarbij het gegevenstype van <expression1> en <expression2> DATE of DATETIME is. Het resultaat is <expression1> - <expression2>.

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEDIFF ('2000-01-10', '2000-01-05');

geeft het volgende resultaat:

5

Omdat 2000-01-10 5 dagen later is dan 2000-01-05.

SQL Server:

In SQL Server wordt de functie DATEDIFF als volgt gebruikt

DATEDIFF (datepart, expression1, expression2)

waarbij het gegevenstype van <expression1> en <expression2> een bepaald datum, tijd of datumtijd is. Het resultaat is <expression2> - <expression1>. Het gedeelte datepart kan één van de volgende zijn:

 datepart  Afkorting 
 year  yy, yyyy 
 quarter  qq, q 
 month  mm, m 
 dayofyear  dy, y 
 day  dd, d 
 week  wk, ww 
 hour  hh 
 minute  mi, n 
 second  ss, s 
 millisecond  ms 
 microsecond  mcs 
 nanosecond  ns 
 TZoffset  tz 
 ISO_WEEK  isowk, isoww 

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEDIFF (day, '2000-01-10', '2000-01-05');

geeft het volgende resultaat:

-5

Omdat 2000-01-05 5 dagen vroeger is dan 2000-01-10.

SQL DATEPART >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2024   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden