SQL INSERT INTO

SQL > Tabelbewerkingen > Insert Into

In de vorige delen werd behandeld hoe u informatie uit tabellen kunt halen. Maar hoe komen de rijen met gegevens in de tabel? Dit wordt behandeld in het huidige deel over de instructie INSERT en in het volgende deel over de instructie UPDATE.

In SQL bestaan er in feite twee manieren om gegevens toe te voegen INSERT aan een tabel: Bij de eerste voegt u rij per rij toe, bij de tweede voegt u meerdere rijen tegelijk toe. Hoe voegt u rij per rij gegevens toe INSERT:

De syntaxis om één rij toe te voegen aan een tabel is als volgt:

INSERT INTO "tabel_naam" ("kolom 1", "kolom 2", ...)
VALUES ("waarde 1", "waarde 2", ...);

Veronderstel dat u een tabel hebt met de volgende structuur:

Tabel Store_Information
 Kolom Naam  Gegevens Type 
 Store_Name   char(50) 
 Sales   float 
 Txn_Date   datetime 

u wenst nu een extra rij toe te voegen aan de tabel met de omzetgegevens voor Los Angeles op 10 januari 1999. Die dag maakte de winkel 900 € omzet. Dit kan met het volgende SQL-script:

INSERT INTO Store_Information (store_name, Sales, Txn_Date)
VALUES ('Los Angeles', 900, '10-Jan-1999');

Met de tweede mogelijkheid voor INSERT INTO kunt u meerdere rijen toevoegen aan een tabel. In tegenstelling tot het eerste voorbeeld, waar u een enkele rij toevoegt en de waarden voor alle kolommen specificeert, gebruikt u nu de instructie SELECT om te specificeren welke gegevens u wenst toe te voegen aan de tabel. Indien u denkt dat u hierbij informatie gebruikt van een tabel, dan hebt u gelijk. De syntaxis is als volgt:

INSERT INTO "tabel 1" ("kolom 1", "kolom 2", ...)
SELECT "kolom 3", "kolom 4", ...
FROM "tabel 2";

Dit is de eenvoudigste vorm. De volledige instructie kan ook de componenten WHERE, GROUP BY, en HAVING bevatten, samen met joins en aliassen.

Als bijvoorbeeld een tabel wenst, Store_Information, waarmee omzetinformatie voor het jaar 1998 wordt ingezameld en u al weet dat de brongegevens zich in de tabel Sales_Information bevinden, dan voert u in:

INSERT INTO Store_Information (Store_Name, Sales, Txn_Date)
SELECT Store_Name, Sales, Txn_Date
FROM Sales_Information
WHERE Year (Txn_Date) = 1998;

Hier hebt u SQL Server syntaxis gebruikt om jaarinformatie uit een datum te halen. Andere relationele databases zullen een andere syntaxis hanteren. In Oracle bijvoobeeld, wordt TO_CHAR (Txn_Date, 'yyyy') = 1998 gebruikt.

SQL UPDATE >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2024   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden