SQL SELECT

SQL > SQL Opdrachten > Select

Waarvoor gebruiken we deze SQL-opdrachten? Deze worden algemeen gebruikt om gegevens te selecteren in de tabellen binnen een database. U ziet onmiddellijk twee sleutelwoorden: u moet informatie SELECT (selecteren) FROM (van) een tabel. (Bemerk dat een tabel een houder is binnen de database waar de gegevens worden opgeslagen. Ga voor meer informatie over tabelbewerking naar het deel Tabelbewerkingen). Zo hebben we hier de absolute basis SQL-structuur:

SELECT "kolom_naam" FROM "tabel_naam";

Veronderstel als voorbeeld dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

Deze tabel wordt verder als voorbeeld gebruikt in de zelfstudie (de tabel komt voor in alle delen). Om de winkels te selecteren in de tabel, voert u in,

SELECT Store_Name FROM Store_Information;

Resultaat:

Store_Name
Los Angeles
San Diego
Los Angeles
Boston

U kunt meerdere kolomnamen selecteren, evenals meerdere tabelnamen.

SQL DISTINCT >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden