SQL NULL

SQL > Geavanceerde SQL > NULL

In SQL, betekent NULL dat gegevens niet bestaan. NULL is niet gelijk aan 0 of een lege tekenreeks. Zowel 0 als lege tekenreeksen vertegenwoordigen een waarde, terwijl NULL geen waarde heeft.

Alle wiskundige bewerkingen met NULL zullen NULL geven. Bijvoorbeeld:

10 + NULL = NULL

Statistische functies zoals SUM, COUNT, AVG, MAX en MIN sluiten NULL-waarden uit. Dit levert geen problemen op voor SUM, MAX en MIN, maar kan echter wel tot verwarring leiden met AVG en COUNT.

Bekijk even het volgende voorbeeld:

Tabel Sales_Data
Store_Name Sales
Store A 300
Store B 200
Store C 100
Store D NULL

Hieronder vindt u de resultaten voor elke statistische functie:

SUM (Sales) = 600

AVG (Sales) = 200

MAX (Sales) = 300

MIN (Sales) = 100

COUNT (Sales) = 3

Bemerk dat de functie AVG enkel 3 rijen telt (de NULL-rij wordt uitgesloten), zodat het gemiddelde 600 / 3 = 200, niet 600 / 4 = 150. De functie COUNT negeert ook de NULL-rij, daarom is COUNT (Sales) = 3.

SQL ISNULL Functie >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden