SQL Replace Functie

SQL > SQL Opdrachten > Replace Functie

De functie Replace wordt in SQL gebruikt om de inhoud van een tekenreeks te updaten. De functieaanroep is REPLACE( ) voor MySQL, Oracle en SQL Server. De syntaxis van de Replacefunctie is:

Replace (str1, str2, str3)

Vind in str1 waar str2 voorkomt en vervang deze door str3.

Veronderstel dat u de volgende tabel hebt:

Tabel Geography
Region_NameStore_Name
EastBoston
EastNew York
WestLos Angeles
WestSan Diego

U pas de volgende Replacefunctie toe:

SELECT REPLACE (Region_Name, 'ast', 'astern')
FROM Geography;

Resultaat:

Region_Name
Eastern
Eastern
West
West

SQL DATEADD >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden