SQL NOT NULL

SQL > Tabelbewerkingen > NOT NULL Constraint

Een kolom kan standaard NULL bevatten. Als u geen NULL waarde wilt toelaten in een kolom, moet u een beperking op deze kolom plaatsen waarbij u specificeert dat NULL geen aanvaardbare waarde meer is.

In de volgende instructie bijvoorbeeld,

CREATE TABLE Customer
(SID integer NOT NULL,
Last_Name varchar (30) NOT NULL,
First_Name varchar(30));

kunnen kolommen "SID" en "Last_Name" geen NULL bevatten, terwijl "First_Name" dit wel kan.

Een poging om de volgende SQL-instructie uit te voeren

INSERT INTO Customer (Last_Name, First_Name) VALUES ('Fikse', 'Eva');

zal een fout geven want zo wordt de kolom "SID" NULL, hetgeen tegen de NOT NULL beperking op deze kolom ingaat.

SQL Default >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden