SQL DELETE FROM

SQL > Tabelbewerkingen > Delete From

Soms is het nodig records te verwijderen uit een tabel. Hiertoe kunt u de opdracht DELETE FROM gebruiken. De syntaxis is als volgt

DELETE FROM "tabel_naam"
WHERE {voorwaarde};

Dit kan het best worden getoond a.d.h.v. een voorbeeld. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt zoals hieronder:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

en u beslist geen informatie over Los Angeles in de tabel te bewaren. Dit kan a.d.h.v. de volgende SQL:

DELETE FROM Store_Information
WHERE Store_Name = 'Los Angeles';

Nu ziet de tabel er als volgt uit:

Tabel Store_Information
Store_Name Sales Txn_Date
San Diego 250 07-Jan-1999
Boston 700 08-Jan-1999

Geavanceerde SQL >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden