SQL Functies

SQL > SQL Opdrachten > Functies

U werkt met nummers, dus kunt u zich afvragen of u wiskundige bewerkingen kunt uitvoeren ermee, zoals optellen of een gemiddelde berekenen. Dit is mogelijk! SQL beschikt over de volgende rekenkundige functies:

  • AVG
  • COUNT
  • MAX
  • MIN
  • SUM

De syntaxis voor het gebruik van functies is,

SELECT "functietype"("kolom_naam")
FROM "tabel_naam";

U wenst bijvoorbeeld het totaal van alle omzetten te berekenen in de volgende tabel,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

dan voert u in

SELECT SUM(Sales) FROM Store_Information;

Resultaat:

SUM(Sales)
2750

2750 is de som van alle omzetinvoeren: 1500 + 250 + 300 + 700.

Naast deze functies kunt u met SQL ook eenvoudige taken uitvoeren zoals optellen (+) en aftrekken (-). Voor tekengegevens zijn er verschillende tekenreeksen beschikbaar, zoals samenvoegen, knippen en subtekenreeksfuncties. De verschillende RDBMS-leveranciers hebben verschillende tekenreeksfunctie-implementaties, raadpleeg de referenties voor uw RDBMS om te zien hoe deze functies worden gebruikt.

SQL COUNT >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden