SQL ALTER TABLE

SQL > Tabelbewerkingen > Alter Table

Wanneer een tabel is aangemaakt in de database, zijn er veel scenario's mogelijk waardoor u de structuur ervan wenst te wijzigen. Hierna volgen een aantal typische gevallen:

- Een kolom toevoegen
- Een kolom verwijderen
- Een kolomnaam wijzigen
- Het gegevenstype van een kolom wijzigen

Gelieve op te merken dat deze lijst niet volledig is. Er zijn andere gevallen waarin ALTER TABLE wordt gebruikt om de tabelstructuur te wijzigen, zoals de specificatie van de primaire sleutel wijzigen of een unieke beperkingen toevoegen voor een kolom.

De SQL-syntaxis voor ALTER TABLE is:

ALTER TABLE "tabel_naam"
[alter specification];

[alter specification] is afhankelijk van het type wijziging die u wenst door te voeren. Binnen het kader van de hierboven vermelde toepassingen, zijn de [alter specification] instructies:

  • Een kolom toevoegen: ADD "kolom 1" "gegevenstype voor kolom 1"
  • Een kolom verwijderen: DROP "kolom 1"
  • Een kolomnaam wijzigen: CHANGE "oude kolomnaam" "nieuwe kolomnaam" "gegevenstype voor de nieuwe kolomnaam"
  • Het gegevenstype van een kolom wijzigen: MODIFY "kolom 1" "nieuw gegevenstype"

Hierna volgen voorbeelden voor elk van de bovenstaande gevallen, a.d.h.v. de tabel "customer" aangemaakt in het deel CREATE TABLE:

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addresschar(50)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime

Eerst wordt een kolom genaamd "Gender" toegevoegd aan de tabel. Hiertoe voert u in,

ALTER TABLE Customer ADD Gender char(1);

De tabelstructuur wordt als volgt:

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addresschar(50)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime
Genderchar(1)

Daarna moet "Address" worden gewijzigd in "Addr". Hiertoe voert u in,

ALTER TABLE Customer CHANGE Address Addr char(50);

De tabelstructuur wordt als volgt:

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addrchar(50)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime
Genderchar(1)

Nu wordt het gegevenstype voor "Addr" gewijzigd naar char(30). Hiertoe voert u in,

ALTER TABLE Customer MODIFY Addr char(30);

De tabelstructuur wordt als volgt:

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addrchar(30)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime
Genderchar(1)

Ten laatste wordt de kolom "Gender" terug verwijderd. Hiertoe voert u in,

ALTER TABLE Customer DROP Gender;

De tabelstructuur wordt als volgt:

Tabel Customer
Kolom NaamGegevens Type
First_Namechar(50)
Last_Namechar(50)
Addrchar(30)
Citychar(50)
Countrychar(25)
Birth_Datedatetime

SQL DROP TABLE >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden