SQL Default

SQL > Tabelbewerkingen > DEFAULT Constraint

De beperking DEFAULT voorziet een standaardwaarde voor een kolom wanneer de instructie INSERT INTO geen specifieke waarde geeft. Als u bijvoorbeeld een tabel aanmaakt zoals hieronder:

CREATE TABLE Student
(Student_ID integer Unique,
Last_Name varchar (30),
First_Name varchar (30),
Score DEFAULT 80);

en de volgende SQL-instructie uitvoert:

INSERT INTO Student (Student_ID, Last_Name, First_Name) VALUES ('10', 'Johnson', 'Rick');

zal de tabel er als volgt uitzien:

 Student_ID  Last_Name  First_Name  Score 
 10  Johnson  Rick  80 

Ook al werd geen waarde gespecificeerd voor de kolom "Score" in de instructie INSERT INTO, wordt toch de standaardwaarde 80 toegewezen omdat 80 werd ingesteld als standaardwaarde voor deze kolom.

SQL Unique >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden