SQL Check

SQL > Tabelbewerkingen > CHECK Constraint

De beperking CHECK zorgt ervoor dat alle waarden in een kolom voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wanneer deze zijn bepaald, zal de database enkel een nieuwe rij toevoegen of een bestaande rij updaten als de nieuwe waarde voldoet aan de CHECK beperking. De CHECK beperking wordt gebruikt om de gegevenskwaliteit te garanderen.

In de volgende CREATE TABLE instructie bijvoorbeeld,

CREATE TABLE Customer
(SID integer CHECK (SID > 0),
Last_Name varchar (30),
First_Name varchar(30));

heeft kolom "SID" een beperking -- de waarde mag enkel integers bevatten die groter zijn dan 0. Wanneer u dus de volgende instructie probeert uit te voeren,

INSERT INTO Customer values ('-3', 'Mulder', 'Emma');

zal dit tot een fout leiden want de SID waarden moeten groter zijn dan 0.

Bemerk dat de beperking CHECK alsnog niet door MySQL wordt afgedwongen.

SQL Primaire Sleutel >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden