SQL BETWEEN

SQL > SQL Opdrachten > Between

Terwijl het sleutelwoord IN helpt om de selectiecriteria te beperken tot één of meer afzonderlijke waarden, kunt u met het sleutelwoord BETWEEN een bereik selecteren. De syntaxis voor de component BETWEEN is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" BETWEEN 'waarde1' AND 'waarde2';

Hiermee kiest u alle rijen waarvan de kolom een waarde heeft tussen 'waarde1' en 'waarde2'.

Als u bijvoorbeeld alle omzetinformatie tussen 6 januari 1999 en 10 januari 1999 wil selecteren in de tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 San Francisco 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

voert u in

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Txn_Date BETWEEN '06-Jan-1999' AND '10-Jan-1999';

Merk op dat gegevens in verschillende formaten kunnen zijn opgeslagen in verschillende databases. Deze zelfstudie kiest één van deze formaten.

Resultaat:

Store_Name  Sales  Txn_Date
San Diego  250  07-Jan-1999
San Francisco  300  08-Jan-1999
Boston  700  08-Jan-1999

SQL LIKE >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden