SQL BETWEEN

SQL > SQL Opdrachten > Between

Terwijl het sleutelwoord IN helpt om de selectiecriteria te beperken tot één of meer afzonderlijke waarden, kunt u met het sleutelwoord BETWEEN een bereik selecteren. De syntaxis voor de component BETWEEN is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" BETWEEN 'waarde1' AND 'waarde2';

Hiermee kiest u alle rijen waarvan de kolom een waarde heeft tussen 'waarde1' en 'waarde2'.

Als u bijvoorbeeld alle omzetinformatie tussen 6 januari 1999 en 10 januari 1999 wil selecteren in de tabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
San Francisco30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Txn_Date BETWEEN '06-Jan-1999' AND '10-Jan-1999';

Merk op dat gegevens in verschillende formaten kunnen zijn opgeslagen in verschillende databases. Deze zelfstudie kiest één van deze formaten.

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
San Diego 250 07-Jan-1999
San Francisco 300 08-Jan-1999
Boston 700 08-Jan-1999

SQL LIKE >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden