SQL IFNULL Functie

SQL > Geavanceerde SQL > IFNULL Functie

De functie IFNULL( ) is beschikbaar in MySQL, maar niet in SQL Server of Oracle. Deze functie neemt twee argumenten. Als het eerste argument niet NULL is, retourneert de functie het eerste argument. Indien dit niet het geval is wordt het tweede argument geretourneerd. Deze functie wordt algemeen gebruikt om de NULL-waarde te vervangen door een andere waarde. Dit is gelijkaardig aan de functie NVL in Oracle en de functie ISNULL in SQL Server.

Neem als voorbeeld de volgende tabel:

Tabel Sales_Data
Store_Name Sales
Store A 300
Store B NULL

De volgende SQL,

SELECT SUM (IFNULL (Sales, 100)) FROM Sales_Data;

retourneert 400, omdat NULL werd vervangen door 100 via de functie IFNULL.

SQL NVL Functie >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden