SQL Primaire Sleutel

SQL > Tabelbewerkingen > Primaire Sleutel

Een primaire sleutel wordt gebruikt elke rij in de tabel uniek te identificeren. Dit kan deel uitmaken van de record zelf, of het kan een artificieel veld zijn (die niets heeft te maken met de effectieve record). Een primaire sleutel kan uit één of meer velden bestaan in een tabel. Wanneer meerdere velden worden gebruikt als primaire sleutel, worden deze een samengestelde sleutel genoemd.

Primaire sleutels kunnen worden gespecificeerd bij het aanmaken van de tabel (met CREATE TABLE) of door de bestaande tabelstructuur te wijzigen (met ALTER TABLE).

Hierna vindt u voorbeelden voor het specificeren van een primaire sleutel wanneer u een tabel aanmaakt:

MySQL:

CREATE TABLE Customer
(SID integer,
Last_Name varchar(30),
First_Name varchar(30),
PRIMARY KEY (SID));

Oracle:

CREATE TABLE Customer
(SID integer PRIMARY KEY,
Last_Name varchar(30),
First_Name varchar(30));

SQL Server:

CREATE TABLE Customer
(SID integer PRIMARY KEY,
Last_Name varchar(30),
First_Name varchar(30));

Hierna vindt u voorbeelden voor het specificeren van een primaire sleutel wanneer u een tabel wijzigt:

MySQL:

ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (SID);

Oracle:

ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (SID);

SQL Server:

ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (SID);

Opmerking: Voor u de opdracht ALTER TABLE gebruikt om een primaire sleutel toe te voegen, moet u zeker zijn dat het veld is gedefinieerd als 'NOT NULL' -- m.a.w. NULL is geen aanvaardbare waarde voor dit veld.

SQL Externe Sleutel >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2023   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden