SQL DATEPART Functie

SQL > SQL Opdrachten > Datepart Functie

DATEPART is een SQL Server functie waarmee een specifiek deel van de datum/tijdswaarde wordt uitgehaald. De syntaxis is als volgt:

DATEPART (part_of_day, expression)

waarbij part_of_day het volgende kan omvatten:

 datepart  Afkorting 
 year  yy, yyyy 
 quarter  qq, q 
 month  mm, m 
 dayofyear  dy, y 
 day  dd, d 
 week  wk, ww 
 hour  hh 
 minute  mi, n 
 second  ss, s 
 millisecond  ms 
 microsecond  mcs 
 nanosecond  ns 
 TZoffset  tz 
 ISO_WEEK  isowk, isoww 

Voorbeeld 1

SELECT DATEPART (yyyy, '2000-01-20');

Resultaat:

2000

Voorbeeld 2

SELECT DATEPART(dy, '2000-02-10');

Resultaat:

41

2000-02-10 is de 41ste dag van het jaar 2000.

SQL GETDATE >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2024   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden