SQL DATEPART Functie

SQL > SQL Opdrachten > Datepart Functie

DATEPART is een SQL Server functie waarmee een specifiek deel van de datum/tijdswaarde wordt uitgehaald. De syntaxis is als volgt:

DATEPART (part_of_day, expression)

waarbij part_of_day het volgende kan omvatten:

datepartAfkorting
yearyy, yyyy
quarterqq, q
monthmm, m
dayofyeardy, y
daydd, d
weekwk, ww
hourhh
minutemi, n
secondss, s
millisecondms
microsecondmcs
nanosecondns
TZoffsettz
ISO_WEEKisowk, isoww

Voorbeeld 1

SELECT DATEPART (yyyy, '2000-01-20');

Resultaat:

2000

Voorbeeld 2

SELECT DATEPART(dy, '2000-02-10');

Resultaat:

41

2000-02-10 is de 41ste dag van het jaar 2000.

SQL GETDATE >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden