SQL GROUP BY

SQL > SQL Opdrachten > Group By

Nu komt u terug bij statistische functies. U herinnert zich dat het sleutelwoord SUM werd gebruikt om de totale omzet van alle winkels te berekenen? Wat doet u als u de totale omzet van elke winkel wenst te berekenen? Daar moet u twee zaken bij in acht nemen: Ten eerste moet u maken dat zowel de winkelnaam als de totale omzet wordt geselecteerd. Ten tweede moet u maken dat alle omzetcijfers gegroepeerd zijn per winkel grouped by. De betreffende SQL-syntaxis is,

SELECT "kolom_naam1", SUM("kolom_naam2")
FROM "tabel_naam"
GROUP BY "kolom_naam1";

U kunt de volgende tabel als voorbeeld nemen,

Tabel Store_Information
 Store_Name  Sales  Txn_Date 
 Los Angeles 1500  05-Jan-1999 
 San Diego 250  07-Jan-1999 
 Los Angeles 300  08-Jan-1999 
 Boston 700  08-Jan-1999 

U wilt de totale omzet van elke winkel berekenen. Hiertoe voert u in,

SELECT Store_Name, SUM(Sales)
FROM Store_Information
GROUP BY Store_Name;

Resultaat:

Store_Name  SUM(Sales)
Los Angeles  1800
San Diego  250
Boston  700

Het sleutelwoord GROUP BY wordt gebruikt om meerdere kolommen uit een tabel (of meerdere tabellen) te selecteren en er is minstens één rekenkundige operator in de instructie SELECT. Wanneer dit voorvalt, moet u de andere geselecteerde kolommen groeperen (GROUP BY), d.w.z, alle kolommen behalve deze die word(en)t bewerkt door de rekenkundige operator.

SQL HAVING >>

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2022Copyright © 2024   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden